Analyskontroller för Solvens 2 och nationella försäkringsrapporter

I syfte att ytterligare stärka kvaliteten på inrapporterade försäkringsdata har Finansinspektionen sedan tidigare implementerat ett antal analyskontroller. Vi väljer nu att publicera dessa som hjälp för dem som rapporterar.

I Excelfilen framgår vilka kontroller som vi gör (utöver de som finns i taxonomin) för kvartals- och årsrapporteringen.

Kontrollerna är härledda ur kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2450 samt, i det fall det avser nationell rapportering, ur rapporteringsföreskrift FFFS 2015:13.

Har du frågor eller synpunkter på kontrollerna? Skicka ett mejl till: aterkopplingrapportering@fi.se

Laddar sidan