Esma föreslår nya riktlinjer om marknadsdata

2020-11-09 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) publicerade den 6 november ett förslag till nya riktlinjer om marknadsdata med fokus på tillhandahållande av marknadsdata på rimliga affärsvillkor.

Riktlinjerna omfattar handelsplatser (dvs. reglerade marknader, MTF-plattformar och OTF-plattformar), godkända publiceringsarrangemang (APA), tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP) och systematiska internhandlare.

Sista svarsdag är den 11 januari 2021.

Laddar sidan