Förändringar i kapitaltäckningen för att underlätta bankernas utlåning inom EU

2020-07-08 | Coronaviruset Nyheter Bank

EU har tillfälligt anpassat bankreglerna för att maximera bankernas kapacitet att låna ut pengar och hjälpa hushåll och företag att återhämta sig från coronakrisen.

Förändringarna har publicerats i EU:s officiella tidning. Huvuddelen av ändringarna tillämpas från och med den 27 juni 2020.

Europeiska rådet - Covid-19: rådet antar undantagsregler för att underlätta bankernas utlåning inom EU

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/873

Laddar sidan