Försäkringsföretagens solvenssituation kvartal 4, 2019

FI har nu publicerat utfallen från Snabbspårsprocessen för kvartal 4 2019. Inrapporteringen för denna period visar att ett försäkringsföretag underskred den lagstadgade kvoten för solvenskapitalkravet (SCR-kvoten) på 100 procent.

Inrapporteringen visar att inget företag underskred den lagstadgade kvoten för minimikapitalkravet (MCR-kvoten) på 100 procent. Resultaten är en delmängd av utfallen från Snabbspårsprocessen som baseras på den kvantitativa inrapporteringen från svenska försäkringsföretag som följer Solvens 2-regelverket.

Detta är det andra tillfället FI publicerar statistik om försäkringsföretagens solvenssituation. Första publiceringen gällde tredje kvartalet 2019. FI kommer att fortsätta att publicera denna statistik efter varje inrapporteringstillfälle.

Laddar sidan