Frågor och svar om nytt undantag från amorteringskrav

Banker ska få möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare ett undantag från kravet på amortering. Här är frågor och svar om de nya reglerna, som ska gälla till och med 31 augusti 2021.

(Sidan har uppdaterats 2020-04-21)

Vad betyder det att ni nu har gett bankerna möjlighet till att ge utökat undantag från amortering?

Det betyder att banken får möjlighet att ge alla låntagare tillfällig amorteringslättnad fram till och med 31 augusti 2021. Det är samtidigt upp till banken att bedöma vad som gäller för just dig och hur din situation ser ut. Vad vi har gjort är att ta bort kravet från staten att bolånen måste amorteras just nu när hela samhället drabbas så hårt av coronapandemin.

Vad är skillnaden mellan denna åtgärd och den möjlighet till undantag från amortering som fanns sedan tidigare?

Tidigare fick banken ge lättnad i amortering om du som låntagare fick ekonomiska problem, som att någon i hushållet blev arbetslös eller sjuk. Nu kommer bankerna få möjlighet att ge alla undantag från amorteringskravet under en period med hänvisning till den stora störning i ekonomin som kommer i coronapandemins spår. Men det är fortfarande upp till din bank att bedöma hur mycket just du ska amortera utifrån din ekonomi.

Hur länge gäller det här utökade undantaget från amortering?

Det är en temporär möjlighet som gäller amorteringar till och med 31 augusti 2021. Bedömer FI att perioden behöver förlängas kommer det kommuniceras i god tid dessförinnan. När ekonomin återgår till det normala kommer det här undantaget tas bort.

När börjar det här att gälla?

Detta är ett förslag som nu går ut på remiss. Men tanken är att det ska börja gälla 14 april.

Kan jag kräva att få amorteringsfrihet på mitt lån och att banken måste ge mig det?

Det är banken som gör en bedömning om tillfällig amorteringslättnad i varje enskilt fall. Men det finns inte längre krav från staten att bolånen måste amorteras den kommande tiden.

Gäller detta även om jag vill ta ut nya lån på min bostad?

Möjligheten till tillfällig amorteringslättnad gäller både nya och befintliga lån. Det är banken som gör bedömningen om nytt lån kan beviljas och med vilka villkor.

Påverkas regeln kring när jag får göra en omvärdering av min bostad?

Regeln om när och hur ofta en omvärdering av bostaden får göras är inte förändrad i och med denna möjlighet till tillfällig amorteringslättnad.

Hur är amorteringsfriheten tänkt att fungera på nyutlåning? Är det samma tillfälliga undantag där som på existerande lån? Om man får ett nytt lån amorteringsfritt är tanken att amortering sedan kan införas på detta lån 31 augusti 2021?

Om man tar ett nytt bolån kan det bli få undantag från amortering. Eftersom det är ett tillfälligt undantag med amortering behöver man som bolånetagare i alla fall klara av att betala amorteringar längre fram. Därför är det rimligt att inkludera amortering i kvar att leva på-kalkylen även om lånet under en period är undantaget från amorteringskravet.