Nya regler för vissa försäkringsföreningar med undantag

FI har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för vissa försäkringsföreningar som har undantag.

De nya föreskrifterna och allmänna råden (FFFS 2020:13) gäller för försäkringsföreningar som har varit understödsföreningar och som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen. De reglerar bland annat hur sådana försäkringsföreningar ska beräkna försäkringsförmåner och vilken information de ska lämna till försäkringstagare, andra ersättningsberättigade och dem som erbjuds att teckna en försäkring.

Det finns också regler om hur försäkringsföreningarna ska beräkna det schablonberäknade kapitalkravet, hur de ska investera tillgångar på ett aktsamt sätt samt hur de ska styras på ett sunt och ansvarsfullt sätt i medlemmarnas intresse.

Som en följd har FI också beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag. Dessutom har ändringar gjorts i vissa av de befintliga föreskrifterna och allmänna råden som gäller för understödsföreningar, respektive försäkringsföreningar.

Laddar sidan