Påminnelse: ny inloggningslösning för periodisk rapportering ersätter rapporteringskort

2020-09-03 | Nyheter Rapportering

Finansinspektionen vill påminna om att vi har infört en ny inloggningslösning för den periodiska rapportering som rapporteras via en applikation på datorn och där man hittills loggat in med kort och kortläsare. Den nya lösningen innebär inloggning med bank-id.

Nya versionen av applikationen

Den nya versionen av applikationen, version 2.5.0, finns tillgänglig i ett installationspaket som finns på sidan  https://www.fi.se/programvara. För att få åtkomst till installationspaketet måste du ha en ha en registrerad profil och behörighet som heter "Periodisk rapportering" i Rapporteringsportalen. Mer information finns på sidan Om Rapporteringsportalen.

Rapporteringskort och bank-id

Under en övergångsperiod kommer både den nya och den gamla inloggningslösningen att fungera parallellt. Det kommer alltså att vara möjligt att antingen logga in med rapporteringskort eller bank-id. Fredag 4 september kommer rapporteringskorten att sluta fungera. Det är därför viktigt att rapportörer har registrerat sig i Rapporteringsportalen och fått behörighet innan dess.

Inloggning till den installerade applikationen sker som vanligt, men istället för att använda ett rapporteringskort kommer bank-id användas, givet att en profil och behörighet är registrerade i Rapporteringsportalen.

Information om systemet och inloggning finns på sidan Periodisk rapportering  under rubriken "Periodisk rapportering via installerad applikation".

Frågor och support om identifiering för rapportering till FI

Ytterligare information och en lathund samt instruktionsfilmer finns på sidan Om Rapporteringsportalen. För frågor, vänligen kontakta Rapporteringsavdelningen på tfn 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11) eller via mejl till rapportering@fi.se.

Laddar sidan