Startskott för EBA:s stresstest av europeiska banker 2020

2020-02-11 | EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten (EBA) inledde sitt återkommande stresstest av den europeiska banksektorn den 31 jan.

Stresstestet prövar det europeiska banksystemets motståndskraft med hjälp av ett svårartat men inte osannolikt makroekonomiskt scenario. Temat för årets scenario är "lower for longer", en recession i kombination med låga eller negativa räntor under en längre period. Resultatet av stresstestet kommer att publiceras den 31 juli 2020.

FI beaktar resultatet av EBA:s stresstest i den utvärdering av bankernas kapitalbehov, ÖUP, som fastställs i september 2020, men det är FI:s egen stresstestmetod som fastställer storleken på kapitalplaneringsbufferten.

EBA:s stresstest omfattar ett urval av 51 banker i EU, inklusive Norge, och täcker in cirka 70 procent av banksektorn. Stresstestet utförs i nära samarbete mellan EBA, ECB, ESRB (den Europeiska systemrisknämnden) och respektive lands tillsynsmyndighet. De svenska bankkoncerner som ingår i stresstestet är Svenska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken, Swedbank, SBAB Bank och Länsförsäkringar Bank.

EBA:s pressmeddelande

Laddar sidan