Försäkrare klarar ökad arbetslöshet

Företag som erbjuder arbetslöshetsförsäkring har förutsättningar att kunna hantera en framtida ökning av arbetslösheten. Det konstaterar Finansinspektionen efter en fördjupad analys av sju sådana bolag.

Antalet skadeanmälningar från personer som tecknat arbetslöshetsförsäkringar ökade under 2020 jämfört med året innan hos de flesta av de företag som FI undersökt.

Klarar ökad arbetslöshet

Om utvecklingen skulle fortsätta har FI funnit att de tillfrågade företagen har förutsättningar att kunna hantera en eventuell framtida isolerad ökning av arbetslösheten. Inget av företagen riskerar att hamna i en akut kapitalbrist av detta skäl, dvs. utan hänsyn tagen till andra risker företagen har. Antalet skadeanmälningar för arbetslöshetsförsäkring ökade alltså hos majoriteten av de tillfrågade företagen under 2020 jämfört med 2019. Detta gäller också antalet avslag. Hos vissa av företagen ökade även antalet klagomål synbart.

Varför har vi gjort denna fördjupade analys?

Coronaviruspandemin, den ökade arbetslösheten under 2020 och Konjunkturinstitutets senaste prognoser pekar på att arbetslösheten i Sverige kommer att fortsätta att stiga under 2021. FI genomförde därför en kartläggning för att få en djupare förståelse av hur företag som erbjuder arbetslöshetsförsäkring kan påverkas av utvecklingen, både ur ett kapitaltäcknings- och ett konsumentskyddsperspektiv.

Scenarier om ökad arbetslöshet

Genom att tillämpa olika scenarier har FI på en övergripande nivå granskat motståndskraften i försäkringsföretagen mot framtida ökningar av arbetslösheten. De scenarier som FI använt beaktar endast den direkta effekten av en ökad arbetslöshet på arbetslöshetsförsäkringen inom de berörda försäkringsföretagen. Eventuella marknadsnedgångar eller andra händelser kopplade till en ökad arbetslöshet har inte beaktats. Därutöver har FI kartlagt förändringar i antalet skadeanmälningar och klagomål på arbetslöshetsförsäkringar under 2020.

Företag som ingick i analysen

FI:s fördjupade analys omfattade följande företag:

  • Accept Försäkringsaktiebolag (publ)
  • Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)
  • Folksam ömsesidig sakförsäkring
  • Maiden General Försäkrings AB
  • Solid Försäkringsaktiebolag
  • Unionen Medlemsförsäkring AB
  • AFA Livförsäkringsaktiebolag.
Laddar sidan