Ingen förändring i resultatanalysen för försäkringsföretag

Resultatanalysen i den kompletterande tillsynsrapporteringen ska fyllas i på samma sätt som tidigare år, trots att FFFS 2019:23 har förändrats.

FI har valt att behålla den tidigare indelningen i rapporteringen, vilket innebär att grenarna i rapporten skiljer sig åt jämfört med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag (FFFS 2019:23). 

Den externa årsredovisningen ska dock följa den nya indelningen.

Laddar sidan