Nya versioner av pelare 2-metoder för kreditrelaterad koncentrationsrisk och pensionsrisk

Finansinspektionen har i dag publicerat nya, rättade versioner av de två pelare 2-metoder som vi publicerade den 29 december 2020. Vi vill också förtydliga att det endast är de övergripande rättsliga förutsättningarna som ändrats jämfört med vad som gällde före den 29 december 2020. Själva metoderna är oförändrade.

De dokument det handlar om är de nya versioner av de pelare 2-metoder som FI publicerade den 29 december 2020:

  • metoden för bedömning av kapitalpåslag för kreditrelaterad koncentrationsrisk
  • metoden för bedömning av kapitalbaspåslag för pensionsrisk.

Den uppdatering som hela tiden varit aktuell att göra − till följd av att bankpaketet införlivats i svensk lag – rör endast avsnittet Övergripande rättsliga förutsättningar. De dokument som publicerades den 29 december 2020 innehöll dock även viss inaktuell beskrivning av själva metoderna. Detta är korrigerat i de nya versioner som FI publicerat i dag.

I detta sammanhang vill FI också förtydliga att vi avser att göra en översyn av Pelare 2-metoden för bedömning av kapitalpåslag för pensionsrisk. Den nuvarande metoden kommer dock att tillämpas i 2021 års översyn och utvärderingar (ÖUP).

Laddar sidan