Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 4 juni

Nu finns protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni.

På mötet deltog statssekreteraren hos finansmarknadsministern, Ulf Holm, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Vid mötet diskuterades det allmänna stabilitetsläget, effekter av genomförda åtgärder med anledning av coronaviruset, behov av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.

Laddar sidan