FI blir sektorsansvarig myndighet för finanssektorn

2022-05-20 | Nyheter Om FI Stabilitet

Regeringen har beslutat om en ny struktur för myndigheter för att stärka Sveriges civila försvar och krisberedskap. Tio beredskapssektorer inrättas och Finansinspektionen blir sektorsansvarig myndighet för sektorn finansiella tjänster.

Förändringen, som beslutades av regeringen på torsdagen, innebär att 60 statliga myndigheter blir så kallade beredskapsmyndigheter. Det är myndigheter med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Reformen är till för att stärka Sveriges civila försvar och förmågan att sköta statens uppgifter under kriser eller mycket spända lägen i vår omvärld.

Regeringen skapar också tio beredskapssektorer med en sektorsansvarig myndighet för varje. FI blir ansvarig för sektorn finansiella tjänster. Den sektorsansvariga myndigheten ska driva på arbetet inom sin sektor, stötta andra beredskapsmyndigheter på området och sköta samordningen med andra aktörer.

− Det här är ett viktigt uppdrag, inte minst med tanke på kriget i vårt närområde, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen. Det handlar bland annat om att öka samordning mellan olika aktörer för att göra alla bättre på att motstå hot och risker.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten ska gemensamt stödja aktörerna i det nya beredskapssystemet och säkerställa den gemensamma totalförsvarsplaneringen.

Den nya myndighetsstrukturen träder i kraft den 1 oktober 2022.

Läs mer

Laddar sidan