FI föreslår enklare och snabbare hantering av amorteringsunderlag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2016:16) om amortering av krediter mot säkerhet i bostad.

En bolånekund är beroende av att få sitt amorteringsunderlag för att kunna byta bolåneföretag. Finansinspektionen föreslår nu en ny bestämmelse om bolåneföretagens hantering av amorteringsunderlag. Enligt förslaget ska ett bolåneföretag både kunna ta emot en begäran om amorteringsunderlag och lämna underlaget till kunden elektroniskt och på andra lämpliga sätt. Underlaget ska lämnas så snart det är möjligt, vilket innebär att inget onödigt dröjsmål får ske.

Det övergripande syftet med förslaget är att göra det enklare och snabbare för kunder att få sitt amorteringsunderlag. Förslaget bedöms även kunna öka rörligheten och konkurrensen på bolånemarknaden, samtidigt som det minskar utrymmet för företag att missbruka kundernas beroende av sitt amorteringsunderlag.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Synpunkter på förslaget

Skriftliga synpunkter på förslaget i remissen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 26 november 2023. Ange diarienummer FI dnr 23-9164.

Frågor om remissen besvaras av Manne Heimer på e-post manne.heimer@fi.se eller på telefon 08-408 980 91.

Förslaget presenteras samtidigt som FI skickar en rapport till regeringen om hur konsumenternas ställning på bankmarknaden kan stärkas, med fokus på bolån och sparkonton.