Nya pusselbitar om EU-standarder för hållbarhetsredovisning

Den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering, Efrag, har publicerat nytt material om de kommande standarderna för hållbarhetsredovisning (European sustainability reporting standards, ESRS).

Efrag (European Financial Reporting Advisory Group) har nu kompletterat det utkast till EU-standarder för hållbarhetsredovisning som tidigare lämnats till EU-kommissionen med förklaringar och överväganden som Efrag gjort när förslaget fastställts.

Efrag har dessutom tagit fram en serie med utbildningsfilmer om de standarder som ingår i ESRS.

Kommentarerna och filmerna går att ta del av på Efrags webbplats.