Tar bankerna hänsyn till hållbarhet och miljö i sin kreditgivning?

2015-11-27 | Hållbarhet Rapporter Bank

FI har på regeringens uppdrag kartlagt de nio största bankernas interna regler om kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Slutsatserna av denna genomgång publiceras i rapporten ”Miljö- och hållbarhetsperspektiv i kreditgivning till företag” som lämnas in till regeringen i dag.

”Rapporten visar att bankerna idag tar hänsyn till miljö- och hållbarhetsfrågor i sin kreditgivning. Men vi uppmanar branschen att tydligare beskriva hur hållbarhetsfrågorna hanteras i deras utlåning så att konsumenter enklare kan se vad bankerna gör med deras sparmedel”, säger Erik Thedéen generaldirektör för FI.

Det finns inga lag- eller regelkrav på bankerna att vidta ytterligare åtgärder för att främja ett miljö- och hållbarhetsperspektiv i sin kreditgivning. Däremot har många av bankerna på frivillig väg infört kompletterande åtgärder i sin kreditgivning till företag utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Laddar sidan