Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

FI bedömer att den föreslagna skatten skapar betydande snedvridningar och därför inte bidrar till en neutral beskattning.

Det finns goda principiella motiv att eftersträva en så enhetlig beskattning som möjligt för alla delar av näringslivet. FI stödjer därför utredningens ambition att reducera skattefördelen för den finansiella sektorn.

Laddar sidan