Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn

2017-02-02 | Remissvar Försäkring

Utifrån de utgångspunkter som Finansinspektionen har att beakta har myndigheten ingen invändning mot förslaget att slopa gruppundantaget för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn.

FI vill dock framhålla värdet av att försäkringsföretagen även i framtiden kan samarbeta kring frågor om bland annat statistik, hållbarhet, standard för konsumentinformation och åtgärder som generellt sett stärker konsumentskyddet, på ett sätt som inte begränsar konkurrensen.

Laddar sidan