Remissvar – MSB:s föreskrifter enligt NIS-direktivet

2018-09-03 | Remissvar Om FI

FI tillstyrker i huvudsak MSB:s föreskrifter.

FI tillstyrker i huvudsak MSB:s föreskrifter;

  • föreskrifter om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster (diarienr 2018:05893)
  • föreskrifter om rapportering om incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster (diarienr 2017:10972)
  • föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster (diarienr 2017:11001) 
  • föreskrifter omrapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet, (dnr 2018:05921).

FI vill dock uppmärksamma MSB på ett behov av ändring i 1 kap. 4 § förslaget till föreskrifter om anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster (diarienr 2018:05893). Under 5 kap. bör begreppet handelsplats utgå och tillsynskategorisering läggas till. Vidare bör det senare utgå under 6 kap. 

Vidare vill FI påtala att i förslaget till föreskrifter om rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktionalitet, (dnr 2018-05921), kan det ligga en stor risk med hur rapporteringen sker. Denna typ av rapportering sker väldigt öppet trots att informationen kan vara extremt känslig. Följden kan till exempel bli att en avancerad antagonist kan följa hur medvetna myndigheterna är under en (terror)attack.

Laddar sidan