Remissvar till promemoria om EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering

2018-01-09 | Remissvar Emir Marknad

FI tillstyrker i huvudsak förslaget i promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning (Fi2017/04112/V).

FI noterar att det enligt förslaget till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning endast är mot motparter som är juridiska personer som FI ska kunna ingripa.

FI anser att lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning, i likhet med kompletteringslagen till Emir, bör utformas så att det inte endast är mot icke-finansiella motparter som är juridiska personer som FI ska kunna ingripa.

Läs mer

Laddar sidan