Remissvar: Promemorian Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

FI tillstyrker i stort förslagen i promemorian.

I remissvaret lämnar FI några synpunkter om hur en bestämmelse bör formuleras som rör upplysningar som styrelsen i en pensionsstiftelse ska lämna till Finansinspektionen enligt 14 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Laddar sidan