Remissvar: Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp

2020-07-08 | Remissvar Bank

Inom ramen för januarisamarbetet har regeringen föreslagit att slopa det ränteuttag som idag finns på uppskovsbeloppet för kapitalvinstbeskattning vid bostadsförsäljning. FI tillstyrker förslaget.

FI har efterfrågat reformer som ökar rörligheten på den ägda bostadsmarknaden och som därigenom förbättrar nyttjandet av bostadsbeståndet.

Att slopa räntebeläggningen på uppskovsbeloppet bedöms öka rörligheten och nyttjandet av beståndet något. En bättre fungerande bostadsmarknad kan i sin tur verka dämpande på bostadspriser och därigenom även på hushållens skuldtillväxt.

Laddar sidan