Utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

Finansinspektionen tillstyrker förslagen om utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar.

FI delar bedömningen att det finns ett starkt konsumentskyddsintresse av att kunna återköpa och flytta försäkringssparande även för äldre försäkringsavtal, och anser att fördelarna med förslaget överväger nackdelarna.

Laddar sidan