Legio Exchange måste sluta erbjuda betaltjänster

2012-10-02 | Sanktioner Bank

Finansinspektionen förelägger Legio Exchange AB vid vite om 400 000 kronor att upphöra med verksamheten att tillhandahålla betaltjänster. Verksamheten ska senast vara avvecklad den 1 december 2012.

Legio Exchange AB ska senast den 26 oktober 2012 beskriva hur avvecklingen av verksamheten ska genomföras och lämna in ett intyg från företagets revisor när verksamheten med betaltjänster är avvecklad.

Laddar sidan