Remium Nordic får varning och sanktionsavgift

2017-09-12 | Sanktioner

Remium Nordic AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut överklagades till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Överklagande till kammarrätten

Förvaltningsrättens dom har överklagats till kammarrätten.

Kammarrättens beslut

Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. 

Överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen

Kammarrättens beslut har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Laddar sidan