Erik Thedéen – marknad och investerare kan jämna väg för klimatpolitiken

”Det finansiella systemet kan stödja och snabba på klimatomställningen, genom att prissätta risker och styra pengar bort från långsiktigt ohållbara företag och mot hållbara innovationer och verksamheter. En ökad transparens kommer att förbättra finanssektorns förmåga att identifiera vinnare och förlorare i omställningen. Här är arbetet med att ta fram en global hållbarhetsstandard under IFRS regi ett viktigt steg. Men för att nå målen i Parisavtalet behövs också politiska beslut runt om i världen som höjer priset på koldioxid.”

  • Datum: 2021-09-08
  • Talare: Erik Thedéen
  • Möte: Uppstart Sverige

Det sa Finansinspektionens (FI) generaldirektör Erik Thedéen när han pratade om det finansiella systemets bidrag till klimatomställningen på konferensen Uppstart Sverige.

"Investerare och företag har allt att vinna på att redan nu förbereda sig på hårdare klimatkrav globalt genom att använda ett tillräckligt högt internpris på koldioxid. Då kan de bättre prissätta klimatrisker, vilket kommer underlätta omställningen och bana väg för de nödvändiga politiska besluten."