Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning

FI har i sin tillsyn konstaterat brister i hur både försäkringsförmedlare och värdepappersinstitut genomför sin behovsanalys och lämplighetsbedömning. Vid detta FI-forum presenterades några iakttagelser och slutsatser.

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning

 

Ett företag som lämnar finansiell rådgivning eller tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning måste enligt värdepappersregelverket anpassa sin rådgivning efter kundens förutsättningar och får endast rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden. Reglerna för hur en lämplighetsbedömning ska genomföras är central för konsumentskyddet.

Seminariet handlade bland annat om:

  • tillämpliga regelverk
  • lämplighetsbedömning enligt värdepappers- respektive försäkringsförmedlingsregelverket
  • iakttagelser från tillsynen.

Seminariet riktade sig till bolag med tillstånd för värdepappersrörelse och försäkringsförmedling samt till fondbolag som har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning.

Presentationsbilder

Laddar sidan