Aktiv och passiv förvaltning

FI-forum om fonders aktivitet, avgift och utveckling, hur de hänger ihop och varför de är viktiga för konsumentskyddet.

Aktiv och passiv förvaltning

 

FI gjorde en undersökning 2014 av Sverigefonder och riktade då bland annat kritik mot att fondernas aktivitet i många fall inte beskrevs på ett rättvisande sätt. Fondbolagens förening genomförde då vissa förändringar av sina rekommendationer till sina medlemmar.

FI har följt upp undersökningen från 2014 och hur Fondbolagens förenings rekommendationer efterlevs och presenterar detta.

Läs mer

Laddar sidan