Automatiserad rådgivning

Utveckling och innovation på finansmarknaden är i grunden positiv. Det ger företagen större möjligheter att utveckla mer kundanpassade produkter och tjänster. Därmed får konsumenter enklare att utföra olika tjänster på finansmarknaden. Samtidigt medför den snabba utvecklingen både utmaningar och risker för konsumenterna.

Automatiserad rådgivning

 

Detta FI-forum syftade till att sprida FI:s erfarenhet av automatiserad rådgivning. Under seminariet berördes bland annat följande:

  • Vad menar vi med automatiserad rådgivning?
  • Vilka fördelar och risker finns med automatiserade råd?
  • Vilka krav ställs på den som tillhandahåller automatiserad rådgivning?
  • Vad händer i Europa?

Inbjudna var aktörer som arbetar med eller planerar att börja arbeta med automatiserad finansiell rådgivning, men också media och konsumenter.