FI undersöker betaltjänstleverantörer

Finansinspektionen ska undersöka registrerade betaltjänstleverantörers efterlevnad av penningtvättsreglerna om allmän riskbedömning, kundkännedomsåtgärder, riskklassificering av kunder och rapportering. Undersökningarna kommer att fokusera särskilt på risker kopplade till utlandsbetalningar.

Startdatum: 2022-11-29

Vilka företag under tillsyn ska vi undersöka?

Amal Express Ekonomisk förening, Amiin Capital Handelsbolag, Hayat AB,Taran Express Handelsbolag och AM Sweden Money Transfer AB. Den 7 juni 2023 lades företaget Juba Express Money Transfer till i undersökningen.

OBS! Den 20 december 2022 avslutades undersökningen av Taran Express Handelsbolag.

Se FI avslutar undersökning av Taran Express Handelsbolag

OBS! Den 8 juni 2023 avslutades undersökningarna av AM Sweden Money Transfer AB och Hayat AB.

Se FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer

Se FI avslutar undersökning av Hayat

OBS! Den 31 augusti 2023 avslutades undersökningarna av Amiin Capital HB och Juba Express Money Transfer.

Se FI avslutar undersökning av Amiin Capital

Se FI avslutar undersökning av Juba Express Money Transfer

Varför gör vi denna undersökning?

En del betaltjänstleverantörer erbjuder tjänster för penningöverföring som kännetecknas av snabba internationella överföringar som genomförs utanför det traditionella banksystemet. Överföringarna går ofta till högriskländer och involverar inte sällan kontanter. Även om det finns ett flertal legitima och berättigade användningsområden för dessa gränsöverskridande transaktioner, som när gästarbetare skickar hem pengar till sina hemländer (så kallade remitteringar) bedöms tjänster av detta slag innebära en särskilt hög risk för såväl penningtvätt som finansiering av terrorism.

Mot denna bakgrund ska FI granska företagens hantering av risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism.