Samförståndsavtal mellan Kina och Sverige

2014-07-07 | Nyheter Om FI Bank

Den kinesiska tillsynsmyndigheten China Banking Regulatory Commission (CBRC) har ingått ett samförståndsavtal med Finansinspektionen.

FI och den kinesiska tillsynsmyndigheten har sedan många år ett samarbete, det formaliseras nu genom ett samförståndsavtal. Avtalet (Memorandum of Understanding, MoU) ska underlätta framtida informationsutbyte mellan länderna. Avtalet innebär också att myndigheterna kan göra gemensamma platsbesök.

Laddar sidan