Ingen förlängning av undantag från bankgarantier för energiderivat i Emir

2015-11-20 | Nyheter Emir Marknad

Europeiska värdepappersmyndigheten, Esma, har beslutat att inte förlänga ett undantag som gjort det möjligt för icke finansiella motparter att använda bankgarantier utan säkerhet som marginalsäkerhet för clearing av transaktioner i energiderivat.

Laddar sidan