Konsumenttrender i Europa

2015-12-17 | Eiopa Nyheter Försäkring

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat sin fjärde rapport om konsumenttrender.

I rapporten presenteras och beskrivs trender som har observerats på försäkrings- och tjänstepensionsmarknaden i flera medlemsländer. Rapporten används av Eiopa för att identifiera och prioritera framtida åtgärder och förslag på konsumentskyddsområdet.

Laddar sidan