Förslag till ändringar i SFTR och Emir

2016-10-27 | Regler Nyheter Emir Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat en konsultation om ett utkast av tekniska standarder för EU-regelverket för värdepappersfinansieringstransaktioner (SFTR) och ändringar relaterade till EU-förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir).

Synpunkter kan lämnas fram till 30 november 2016.

Laddar sidan