EBA samlar in kompletterande underlag till reviderade kapitaltäckningsregler

2017-07-07 | Esma EBA Nyheter Marknad Bank

Värdepappersbolag som har tillstånd enligt EU:s värdepappersregelverk Mifid har nu möjlighet att svara på en enkät från Europeiska bankmyndigheten, EBA. Enkätsvaren ska användas för den pågående översynen av kapitaltäckningsreglerna.

De frågeformulär som ska fyllas i finns – tillsammans med ytterligare instruktioner – på EBA:s webbplats, se länk nedan.

Svenska värdepappersbolag som vill delta ska skicka svaren till Finansinspektionen senast 3 augusti 2017, till mejladressen EBAdata@fi.se.

FI kommer att vidarebefordra enkätsvaren till EBA, som i sin tur ska rådge EU-kommissionen.

Laddar sidan