Förslag till nya regler om betaltjänstleverantörers betalkonton

FI föreslår nya föreskrifter om betaltjänstleverantörers betalkonton. Föreskrifterna är ett led i genomförandet av betalkontodirektivet. Syftet med direktivet är att säkerställa att alla konsumenter får tillgång till tjänster som betalkonton, bankkort och internetbetalningar. Målet är också att stärka konsumenternas rättigheter och förbättra deras möjligheter att jämföra betaltjänstleverantörernas avgifter.

Genom de föreslagna föreskrifterna om information och redovisning av tjänster och avgifter genomförs de bestämmelser i betalkontodirektivet som inte genomförs i lagförslaget och som inte förväntas tas om hand av kommande tekniska standarder från EU-kommissionen.

FI lämnar också förslag på vilka rutiner betaltjänstleverantörer ska ha när konsumenter byter betalkonton. Vidare lämnas förslag på hur betaltjänstleverantörer ska rapportera uppgifter om avgifter för tjänster som är kopplade till betalkonton.

Den första delen av föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Frågor om remissen besvaras av Gustav Jansson (08-408 983 73) eller gustav.jansson@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 10 april 2017. Ange diarienummer FI Dnr 15-15930

Läs mer