Förslag till tekniska standarder om handelsskyldighet för derivatinstrument

2017-06-28 | Esma Nyheter Mifid Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat ett förslag till tekniska standarder om handelsskyldighet för derivat, med anledning av förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifir).

Handelsskyldigheten för derivat som införs genom artikel 28 och 32 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 600/2014 har till syfte att flytta handel i likvida derivatinstrument till handelsplatser och därmed verka för ökad marknadstransparens. Esma har utifrån ett tidigare samråd kring ett diskussionsunderlag under 2016 utarbetat utkast till tekniska standarder som definierar när handelsskyldighet föreligger för derivatinstrument.

Myndigheter och berörda marknadsaktörer, investerare, konsument- och intresseorganisationer är välkomna att lämna synpunkter på förslaget på Esmas webbplats under rubriken "Your input – Consultations", www.esma.europa.eu.

Synpunkter lämnas senast den 31 juli 2017.

Läs mer

Laddar sidan