Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument på MTF-plattform

2017-07-06 | Nyheter Om FI Marknad

FI anser att ”någon annan marknad som är reglerad” i 5 kap. 3 § första stycket 2 lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska, under vissa förutsättningar, inkludera MTF-plattformar inom EES.

En förutsättning är bland annat att det överlåtbara värdepapperet eller penningmarknadsinstrumentet är föremål för regelbunden handel på plattformen samt att plattformen är öppen för allmänheten.

Läs mer

Laddar sidan