Uppdaterade frågor och svar på Mifid 2/Mifir om investerarskydd

2017-11-13 | Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat  uppdaterade frågor och svar om investerarskydd kopplade till implementeringen av EU:s kommande direktiv och förordning Mifid 2/Mifir.

De uppdaterade frågorna och svaren har avhandlats inom Esma det senaste året inom området investerarskydd. De senaste uppdateringarna är på avsnitten:

  • Bevarande av uppgifter
  • Rapportering
  • Incitament

Esmas frågor och svar uppdaterades den 10 november 2017.

Läs mer

Laddar sidan