Redovisningstillsyn i Europa 2016

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har presenterat en rapport om den redovisningstillsyn som bedrivits under 2016 inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Rapporten beskriver, i likhet med tidigare års rapporter, hur redovisningstillsynen fungerar i Europa och ger en samlad kvantitativ information om redovisningstillsynen i Europa under 2016. De största aktiviteterna som samordnades av Esma under 2016 beskrivs också och därutöver omnämns Esma:s bidrag till utvecklingen av ett enhetligt regelverk för finansiell information.

Redovisningstillsynen bedrivs av respektive medlemsstat med en samordning av Esma för att skapa en enhetlig tillämpning av redovisningsreglerna inom EES.

Läs mer

Laddar sidan