Riktlinjer när deltagare i värdepapperscentraler kommit i obestånd

2017-08-04 | Regler Esma Nyheter Marknad

Den 8 augusti 2017 införs nya riktlinjer om regler och förfaranden vid obestånd för deltagare i värdepapperscentraler. FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI kommer att tillämpa riktlinjerna.

Riktlinjerna syftar till att säkerställa en enhetlig och konsekvent tillämpning av de bestämmelser som gäller vid en deltagares obestånd i ett avvecklingssystem som drivs av en värdepapperscentral.

Riktlinjerna gäller värdepapperscentraler som är auktoriserade enligt förordningen om en förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler, CSDR. För tillfället finns det ingen värdepapperscentral som har en sådan auktorisation.

Laddar sidan