Teknisk standard och rapporteringsmanual för årsredovisningar

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat slutgiltig teknisk standard (RTS) för tekniskt format för att rapportera in årsredovisningar (Esef) samt rapporteringsmanual för tekniskt format för att rapportera in årsredovisningar (Esef).

Från den 1 januari 2020 ska emittenter inom EU använda ett gemensamt elektroniskt format för att upprätta årsredovisningar. Esma har tidigare publicerat utkast. Inkomna synpunker på det ursprungliga förslaget till rapport har arbetats in i den slutversion som nu publiceras.

Det tekniska format som ska användas är "inline XBRL". Ett skäl till det är att formatet kan läsas på både mänsklig och maskinell väg. Det väntas också kunna göra det möjligt för mottagare att analysera stora mängder finansiell information.

Rapporten som Esma har publicerat är en rapport om det tekniska formatet, Regulatory Technical Standard (RTS) för att rapportera in årsredovisningar (Esef). Rapporten innehåller även information om ett fälttest (Field test) som har gjorts under 2017. Esma har även tagit fram en rapporteringsmanual som nu publiceras. Den innehåller stöd för såväl emittenter som för mjukvaruföretag om hur en årsredovisning i elektroniskt format ska upprättas.

Läs mer

Laddar sidan