Danska försäkringsföretaget Alpha Insurance A/S är försatt i konkurs

FI har av den danska tillsynsmyndigheten, Finanstilsynet, informerats om att det danska skadeförsäkringsföretaget Alpha Insurance A/S under frivillig likvidation försattes i konkurs den 8 maj 2018. Detta innebär att försäkringstagarnas skydd upphör att gälla.

Alpha Insurance har ett mindre antal svenska kunder som genast måste teckna försäkring i ett annat försäkringsföretag om de vill behålla sitt försäkringsskydd. Svenska försäkringstagare med skador uppmanas att genast ta kontakt med den danska garantifonden för att se om skadan är täckt av denna.

Laddar sidan