Försäkringsföretagen uppmanas att fortsätta förberedelserna för brexit

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och FI uppmanar försäkringsföretagen att fortsätta förberedelserna för brexit.

I sitt yttrande betonar Eiopas vikten av att försäkringsföretag med verksamhet i Storbritannien informerar sina kunder om möjliga effekter av ett hårt brexit.

Utöver yttrandet på Eiopas webbplatsfinns även vanliga frågor och svar publicerade. På webbplatsen finns också ett yttrande om möjliga effekter på försäkringsföretagens solvenssituation och ett yttrande om vikten av att upprätta beredskapsplaner.

Laddar sidan