Esma publicerar handelsvolym och beräkningar för volymtaksmekanism

2018-03-08 | Esma Nyheter Mifid Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat handelsvolym och beräkningar för volymtaksmekanism (Double Volume Cap) enligt bestämmelserna i Mifid 2/Mifir.

Volymtaksmekanismen är tänkt att begränsa handel som genomförs med stöd av transparensundantag 4.1 a samt 4.1 b (i) i Mifir. Esma publicerar månatligen information om de instrument som överskrider gränsvärdena varpå FI beslutar om att handel enligt meddelade undantag inte längre får bedrivas i de aktuella instrumenten under en period av sex månader.

Läs mer

Laddar sidan