FI förtydligar om periodisk rapportering enligt penningtvättslagen

FI har uppdaterat anvisningar och frågor och svar om den periodiska rapportering enligt penningtvättslagen som företag under Finansinspektionens tillsyn ska göra.

Motsvarande uppdaterade dokument finns även på engelska. Gå till de engelska versionerna av de webbsidor som länkas till nedan. 

Laddar sidan