Förändring i rapportering för fondbolag och AIF-förvaltare

Med anledning av att regeringens proposition 2017/18:5 antogs i Riksdagen i mitten av november 2017 upphör rapportering av CRR, dvs. Kapitalbaskrav och Intecknade tillgångar, för fondbolag och AIF-förvaltare.

Rapporteringen upphör från den 1 januari 2018, dvs. från och med rapporteringen av kvartal 1, 2018.

Laddar sidan