Försäkringsbolag uppmanas förbereda för Brexit

Med anledning av Storbritanniens kommande utträde ur EU uppmanar Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Finansinspektionen försäkringsbolag med verksamhet i Storbritannien att ta fram beredskapsplaner för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas utan avbrott.

Myndigheterna understryker att det är särskilt viktigt att försäkringsbolagen tar med ett så kallat hårt Brexit som ett möjligt utfall i sina beredskapsplaner, det vill säga att ingen överenskommelse träffas mellan Storbritannien och de resterande 27 medlemsländerna inom EU. Det skulle bland annat innebära att Storbritannien lämnar EU:s inre marknad och kommer att betraktas som ett tredje land, till exempel i förhållande till Solvens 2-reglerna.

Laddar sidan