Förslag till nya föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav

FI föreslår nya föreskrifter om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag.

Enligt förslaget ska föreskrifterna gälla för värdepappersbolag som omfattas av artikel 4.1.2 c i tillsynsförordningen.

De berörda värdepappersbolagen var fram till den 1 januari 2018 skyldiga att rapportera uppgifter om kapitalbaskrav till Finansinspektionen. Till följd av en lagändring som trädde i kraft vid årsskiftet, har den skyldigheten dock upphört. Syftet med de nu föreslagna föreskrifterna är att återinföra rapporteringsskyldigheten.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 3 juli 2018.

Frågor om remissen besvaras av Veronica Fröderberg på
tfn 08-408 981 03 eller mejl veronica.froderberg@fi.se och Jeanette Fardelius tfn 08-408 983 69 eller mejl jeanette.fardelius@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 7 maj 2018. Ange diarienummer 18-1141.

Laddar sidan