Uppdaterade frågor och svar om regler för referensvärden

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat uppdaterade frågor och svar om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 (benchmarkförordningen, BMR).

Det publicerade dokumentet innehåller nya frågor och svar om råvaruderivat och investeringsfonder.

Läs mer

Laddar sidan